POLITIKA ZASEBNOSTI

1. UVODNO

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji spletnega mesta www.petrapsenicnik.com šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani.
Ta politika velja za uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike. Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.
Upravljavec (ter ponudnik) spletne strani je: podjetje Petra Janc Pšeničnik, s.p., Vodovodna cesta 17 A, 1230 Domžale. Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov spletne strani ter storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami, saj je varovanje zasebnosti uporabnikov za nas zelo pomembno.

2. PRAVNA PODLAGA

V podjetju Petra Janc Pšeničnik, s.p. ravnamo z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno Uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov v podjetju Petra Janc Pšeničnik, s.p., ki urejajo obdelavo osebnih podatkov, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in nadzorom v procesu njihove obdelave.

3. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona.

Vsak uporabnik spletnega mesta www.petrapsenicnik.com, ki na našem spletnem mestu opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Ponudnik o uporabnikih spletne strani www.petrapsenicnik.com zbira naslednje podatke:
• Naročilo na e-novice: ime in e- naslov;
• Obrazci za vprašanja / povpraševanje: ime, priimek, telefon, e-naslov;
• Morebitne druge podatke, ki jih uporabnik sam prostovoljno posreduje družbi.

Stranka oz. uporabnik spletnega mesta se z vpisom svojih podatkov strinja s klikom na gumb »Strinjam se s pogoji poslovanja« in s klikom na gumb »Strinjam se s politiko zasebnosti« potrjuje, da je bila pred registracijo pisno ustrezno seznanjena z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka (obseg in namen obdelave osebnih podatkov je prav tako naveden ob posameznem spletnem obrazcu na spletni strani www.petrapsenicnik.com ter tudi tistih, ki jih upravljavec na temelju teh splošnih pogojev ter politike zasebnosti pridobiva v času, ko stranka opravlja transakcije nakupa blaga upravljavca in ki se nanašajo predvsem na naslednje okoliščine:
• jezik, ki ga stranka uporablja,
• lokacija stranke,
• ali stranka uporablja pametni telefon, osebni računalnik, tablični računalnik ter operacijski sistem, ki ga stranka uporablja,
• podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu),
• tip in verzija brskalnika, s katerim stranka dostopa do spletne strani.

Ponudnik obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

Ponudnik na spletnem portalu uporablja »piškotke«, po katerih prepoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika.
Zbrane podatke bo podjetje Petra Janc Pšeničnik, s.p. uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja ter za namene in obseg, za katere je stranka oz. uporabnik predhodno jasno seznanjena oz. poučena.
V primeru uporabe zbranih osebnih podatkov za namen marketinga oziroma oglaševanja z neposrednim kontaktiranjem stranke bo upravljavec oglasna sporočila jasno označil kot takšna ter stranki sporočil možnost in način odjave od prejemanja tovrstnih sporočil.

Podjetje Petra Janc Pšeničnik, s.p. se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Namen obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:
• za pošiljanje ponudbe na podlagi prejetega povpraševanja, telefonski kontakt ob naročilu blaga / storitev oz. sklenitvi kupoprodajne pogodbe, pošiljanje računov ter izvedbo kupoprodajne pogodbe;
• vodenje evidence strank;
• obveščanje o novostih oz. ponudbah podjetja Petra Janc Pšeničnik, s.p.
• občasno pošiljanje e-sporočil (v kolikor se posameznik prijavi na prejemanje naših e-sporočil) z vsebino, povezano s spletnim mestom ter akcijskimi ponudbami, obvestili, članki, aktualnimi dogodki in ugodnostmi, ki jih ponuja podjetje Petra Janc Pšeničnik, s.p.
• da vam dostavimo zahtevane naročene izdelke/informacije;
• statistične, marketinške in druge analize ter raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta, in sicer z namenom izboljšanja ponudbe ter storitev ponudnika;

Posredovanje podatkov

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:
• podatkov v primeru naročila izdelkov, ki jih ponuja ponudnik in posledično dostave – prenos vaših določenih podatkov se bo na podlagi vašega soglasja izvršil z zahtevami prevoznika – POŠTA SLOVENIJE d.d. in se bo nanašal na podatke nujne za dostavo blaga (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka in naslov za dostavo).

Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno Uredbo GDPR.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik svoje podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika v aplikacijah ponudnika ali je naročnik e-novic in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu prijave na e-novice. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

4. PRAVICE UPORABNIKOV / STRANK PO SPLOŠNI UREDBI GDPR

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste tako seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate, da vam v podjetju Petra Janc Pšeničnik, s.p.:
• potrdimo, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, in vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
• omogočimo vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov oz. evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov;
• posredujemo izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
• posredujemo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
• podamo informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o vas vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
• podamo informacijo o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
• pojasnimo tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, v primeru izvajanja avtomatiziranega odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Kot uporabnik našega spletnega mesta ste seznanjeni z dejstvom, da imate v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno Uredbo GDPR še sledeče pravice:

 da se obdelava vaših osebnih podatkov omeji, kadar velja en od naslednjih primerov:
– če oporekate točnosti podatkov (obdelava se omeji za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov);
– če je obdelava nezakonita in vi nasprotujete izbrisu vaših osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
– kot upravljavec osebnih podatkov ne potrebujemo več za dogovorjene namene obdelave, temveč jih vi, potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
– v primeru, da vložite ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi;

• da se vaši osebni podatki v naših zbirki popravijo (podjetje Petra Janc Pšeničnik, s.p.) je dolžan popraviti vaše netočne osebne podatke, prav tako pa imate (ob upoštevanju namenov obdelave), pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
• da se vaši osebni podatki izbrišejo (ter »Pozabijo«) – če več ne želite, da se vaši osebni podatki obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo oz. obdelavo, lahko zahtevate, da se vaši podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, in sicer kadar velja eden od naslednjih razlogov (razen zakonskih izjem):
o vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
o prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
o ugovarjate obdelavi, pod pogojem, da za obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa (kadarkoli) ugovarjate obdelavi kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja;
o vaši osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
o vaše osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom RS;
o vaši osebni podatki so bili zbrani v zvezi s točno določeno ponudbo.
• da ste seznanjeni z rokom hrambe vaših osebnih podatkov;
• da se zavedate, da imate pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe;
• da imate pravico do prenosljivosti osebnih podatkov (velja samo za osebne podatke, ki so obdelani avtomatizirano).

Uporabnik lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice iz točke 4. (zahteva, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov ipd.), po e-pošti na naslov petra@petrapsenicnik.com ali pisno na naslov Petra Janc Pšeničnik, s.p. Vodovodna c. 17 a, 1230 Domžale.

Te pravice vas ne odvežejo obveznosti, ki jih imate po Splošnih pogojih oziroma jih ima do vas sklenjena pogodba z podjetjem Petra Janc Pšeničnik, s.p..

5. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri povpraševanju / prijavi na e-novice ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.
Upravljavec spletnega mesta www.petrapsenicnik.com vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več.

PIŠKOTKI

Naša spletna stran www.petrapsenicnik.com uporablja piškotke, na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Kaj so piškotki?

Upravljavec »piškotkov« in spletnega mesta je Petra Janc Pšeničnik, s.p. Vodovodna c. 17 a, 1230 Domžale.

Piškotki so datoteke, ki jih naše spletno mesto ustvari med obiskom ter se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta. Piškotki služijo za zagotavljanje sledljivosti in ko se naslednjič vrnete na stran preko istega brskalnika lahko le ta preveri, ali je piškotek prisoten, in uporabi podatke iz piškotka ter jih pošlje nazaj strani. Omogočajo nam, da prepoznamo ali nas je uporabnik že predhodno obiskal, in v nekaterih primerih temu lahko prilagodimo prikazano vsebino. Podatkov, zbranih s pomočjo lastnih piškotkov ne posredujemo tretjim osebam. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Shranjevanje piškotkov je v domeni izbranega brskalnika, ki ga uporabljate na računalniku, tako, da lahko sami shranjene piškotke po želji omejite ali izbrišete ali onemogočite s svojega računalnika.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, saj je interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša.

Piškotki se uporabljajo:
• za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,
• za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
• za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
• za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave.

Vrste piškotkov in uporaba na naši spletni strani

Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko odprete brskalnik, pa do trenutka, ko zaključite sejo in zaprete brskalnik. Odstranjeni so iz računalnika, ko zaprete vaš brskalnik.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi po zaključku seje, v računalniku pa ostanejo cca. 6 mesecev. Spletna stran jih uporablja npr. za analiziranje obiskov na našem spletnem mestu, da lahko našo ponudbo še bolj izboljšamo.
Analitični piškotki Google Analytics: se uporabljajo za zbiranje informacij o tem, kako uporabljate našo spletno stran, sporočajo pa nam tudi število obiskovalcev na našem spletnem mestu. Te informacije, ki se zbirajo v anonimni obliki, so nam v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani.

Ciljni piškotki ali oglaševalni piškotki tretjih oseb (ang. Targeting Cookies): Ti piškotki se uporabljajo za ponujanje vsebin, ki so interesante za vas glede na vaše interese. Ciljni piškotki so pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogoča druga organizacija (od tod tudi ime piškotki tretjih oseb) in so na spletno stran nameščeni z dovoljenjem upravljavca spletne strani. Uporabljajo se za omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti oglaševalske kampanje (npr. zapomnijo si, da vaš obisk spletne strani in informacijo posredujejo ostalim organizacijam, običajno oglaševalskim organizacijam ali socilanim omrežjem preko vaših akcij kot so klik na gumb “Všeč mi je” (“Like”) ali “Objavi na Facebooku” (Add This to Facebook) in podobno). Ciljni piškotki omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Uporabljamo naslednje piškotke:

Lastni piškotki 
Petra Janc Pšeničnik, s.p.

Ime piškotka: PHPSESSID
Trajanje: Ob zaprtju brskalnika
Opis: Skrbi za pravilno delovanje spletne strani 

Ime piškotka   Trajanje                                    Google Analytics
__utma             2 leti                                          Uporablja se za razlikovanje uporabnikov; Google Inc.
__utmb            30 min                                       Uporablja se za določitev seje; Google Inc.
__utmc            Ob zaprtju brskalnika               Uporablja se za določitev seje; Google Inc.
__utmz            6 mesecev                                 Uporablja se za ugotavljanje vira Obiskovalcev; Google Inc.
_mauuid          10 let                                          Uporablja se za razlikovanje uporabnikov; Net-Results
__atuvc           3 leta                                          Uporablja se za razlikovanje uporabnikov; AddThis

Podjetje Petra Janc Pšeničnik, s.p., Vodovodna c. 17 A, 1230 Domžale bo z vsemi podatki zbranimi na spletni strani razpolagalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), vaših osebnih podatkov pa ne bo prodajalo ali dajalo v najem tretjim osebam.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se lahko sami odločate. Piškotke lahko vedno v celoti / delno sprejmete ali zavrnete, odstranite oz. jih onemogočite. Piškotke si lahko ogledate in jih upravljate tukaj (povezava: chrome://settings/content/cookies), sledenju Google Analytics pa lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Za pomoč pri upravljanju piškotkov se lahko obrnete tudi na »pomoč uporabnikom« v vašem brskalniku.

Petra Pšeničnik

Close Menu


Svoje mesto na delavnici zasedete s prijavo spodaj

V polji vpišite svoje ime in vaš najboljši E-mail naslov.


Svoje mesto na delavnici zasedete s prijavo spodaj

V polji vpišite svoje ime in vaš najboljši E-mail naslov.

Kam naj ti pošljem brezplačni vodič?

V polji spodaj vpiši svoj najboljši Email naslov in svoje ime.